Nødpeilersender - trygghet til havs og på land

Nødpeilersender - trygghet til havs og på land

Nødpeilersender - trygghet til havs og på land

Seatronic har bred erfaring med nødpeilesendere

Som forhandler og importør av nødpeilesendere gjennom mange år har vi opparbeidet viktig kunnskap. Vi har levert mange hundre enheter til privatpersoner og offentlige etater.

En nødpeilesender er en viktig faktor for å skape trygghet. Det er viktig å være bevisst på at selv om man har dette utstyret må man alltid gjøre vanlige sikkerhetsvurderinger før turen. Pass på deg selv og andre. Dra aldri ut i dårlige forhold og ta ekstra sjanser "fordi du har nødpeilesender" ...

Utstyr som vi har solgt har vært i bruk i mange ulike nødsituasjoner både på lands og til havs. Hovedredningssentralene er flinke til å holde oss underrettet når en hendelse har oppstått, og når rapporter skrives i etterkant av dette. Batteriet på utstyr som har vært i bruk skal skiftes. Vi kommer derfor i kontakt med de som har erfart hvor viktig en nødpeilesender kan være. Vi har hatt mange gode samtaler i etterkant av redningsaksjoner.

 

SE VIDEO: Seatronics Lars Jørgen Kopperud forteller om nødpeilesendere

Nødpeilesenderens utvikling

De første nødpeilesenderne var basert kun på peilesignal sendt fra enheten. Dette ble sendt på 121,5Mhz, som er det signalet fly og helikoptre har mottager for å kunne peile.

Når det internasjonale Cospas-Sarsat satellittsystemet siden ble etablert, ble nødpeilere utstyrt med sender/mottager for satellittsignaler på 406 Mhz. Nødpeileren kunne da bestemme sin egen posisjon ved hjelp av krysspeilinger fra satellitter og deretter sende nødmelding via satellitt til en landstasjon. Peilemuligheten på 121,5 Mhz ble beholdt.

Neste generasjon nødpeilesendere som er på markedet i dag, har i tillegg en intern GPS-mottaker. Det betyr at nødmelding med egen posisjon sendes mye raskere til bakkestasjon som mottar nødmelding, og at posisjonene oppdateres fortløpende underveis i redningsaksjonen. Aller siste generasjon EPIRB har også AIS-sender integrert.

Både EPIRB- og PLB-enheter benytter dette Cospas-Sarsat-systemet, som er eiet og drevet i et interstatlig samarbeid, og har kun som formål å optimalisere søk og redning.

I løpet av siste 10 år har det også kommet private konkurrenter til dette systemet. Det mest aktuelle alternativet er In Reach/Iridium-produktene, som nå selges av Garmin. Dette er systemer som i liten grad er tatt i bruk av statlige aktører og i maritim sammenheng, men i hovedsak markedsføres mot privatpersoner som driver friluftsliv på land.

Se NRKs sak om nødpeilesender her: https://www.nrk.no/video/nodpeilesender-reddet-liv_43697

Utvalg av nødpeilesendere

EPIRB registreres uten ekstra kostnad sammen med VHF. Telenor Kystradio tildeler lisens på disse produktene. VHF lisens koster ca 600,-kroner pr år.

Utvalg av nødpeilesendere med friflyt

Utløses automatisk når nødpeilesenderen løses ut fra monteringshuset og kommer i kontakt med vann.  

Utvalg av PLB

Kompakte enheter som bæres på bruker til vanns og på land. Fungerer på samme måte som en EPIRB.  Lisenskostnad 600,- kroner til Nkom.

Iridium

Koblet til det internasjonale Iridum-nettverket. Brukes også til tekstmeldinger og epost utenfor mobildekning. Abonnement fra kroner 1600,-Bytte batteri på nødpeilesender

Alle PLB og EPIRB skal etter produsentens spesifikasjoner ha nytt batteri etter et visst antall år. Intervallet for batteribytte gjelder så lenge enheten ikke har vært aktivert. Har den vært aktivert, skal batteri byttes før den kan brukes videre. Batteribytte er på de fleste enheter en omstendelig prosess, som må gjøres av eget service-verksted. I tillegg til å bytte batteriet gjøres en grundig funksjonssjekk på enheten, hvor også andre komponenter byttes ut. Til slutt gjøres det en trykktest for å verifisere vanntetthet. Denne prosedyren gjør batteribytte kostbart, men enheten du får tilbake er å sammenligne med en ny. For å gjøre dette mest mulig rasjonelt samler vi opp flere enheter som sendes til verksted for batteribytte. Det betyr at når du henvender deg til oss med ønske om batteribytte, vil det være en annen «reworked» enhet du mottar tilbake. Kontakt oss for pris og leveringstid på batteribytte for din enhet.

MOB - Mann Over Bord-sender

MOB er et annet type elektronisk nødutstyr som mange forveksler eller sammenligner med eksempelvis EPIRB/PLB. Her er det viktig å skille.

Kommunikasjonen fra en PLB eller EPIRB baseres på satellitter, slik at nødsignalet kommer frem til en sentral uansett hvor du befinner deg på jordkloden. En MOB sender ut et såkalt SAR signal (search and rescue) på AIS båndet, og er dermed avhengig av at det befinner seg en AIS mottager i nærheten. Rekkevidden fra en MOB enhet som ligger i vannet til en mottager, varierer med bølgeforhold – fra ca 2 til 7 NM.

En MOB kan også programmeres med moder-fartøyets MMSI nummer, og enheten vil da også sende en DSC alarm direkte til fartøyets VHF. Dette gir som kjent et sterkt akustisk signal, og man får på den måten en god MOB varsling om bord. Forutsatt at det er fartøy med AIS mottager i nærheten (som oftest egen båt) har en MOB noen unike egenskaper i en mann over bord situasjon.

    1. Varslingen om mann over bord skjer umiddelbart, og sendes til fartøyer i nærheten, som har best forutsetning for å hjelpe raskt.
    2. Fartøy som mottar signalet vil så lenge MOBen er innenfor rekkevidde ha oppdatert kurs og distanse til MOB enheten.

Når fartøyets MMSI er programmert inn, er det også mulig å foreta en ”all ships” DSC nødmelding. En slik melding kan kun sendes ved å manuelt aktivere enheten - etter at enheten har blitt aktivert på vanlig måte (automatisk i vesten, eller manuelt). Annen gangs manuell aktivering som går til alle skip, skal kun gjøres dersom det er åpenbart at ditt eget fartøy ikke mottar eller reagerer på signalet.

MOB - Mann Over Bord-sender

 

 

3. mai 2021
Her kan du betale med kort, få faktura, betalingsutsettelse eller avbetaling gjennom Klarna.