Vi har FRI FRAKT* på alle ordre over 2000kr! Les mer

Velg riktig batteri til båten

Alle som bor litt i båten vet at strøm er et knapphetsgode. Vi har blitt vant til båt med TV, kjøleskap, trådløst internett, instrumenter og så videre. Så fort vi er i havn, begynner jakten på landstrømuttaket, som ofte er opptatt…

I våre farvann er vi også heldige å ha et rikt utvalg av uthavner, som kan by på fantastiske naturopplevelser, stillhet og ro. Da kan det ofte bli kapasiteten båten din har på strømsiden som avgjør hvor lenge du kan nyte oppholdet.

Skal du ligge uten landstøm, må du enten ha en batteribank som kan levere nok strøm til det du vil bruke, ha en pålitelig ladekilde som gir nok strøm, eller aller best - begge deler. Imidlertid er en god batteribank alltid det mest grunnleggende for å unngå knapphet på strøm. Du bør også sørge for å ha god kontroll på hvor mye strøm du bruker, og hvor mye strøm du har tilgjengelig.

Batteri og batteribank

I de fleste båter med litt størrelse er det to eller flere batterier - ett batteri til start, og en batteribank til forbruk. Batteribanken - forbruksbanken - består ofte av flere batterier som er parallellkoblet. Startbatteri er nettopp dét; et startbatteri, som ikke skal brukes til noe annet enn start av hovedmotor, men også noen ganger til ankervinsj, baugpropell eller hekkpropell i de båtene hvor det er hensiktsmessig. I denne artikkelen fokuserer vi på forbruksbatterier.

Når vi snakker om forbruksbatterier til båt, snakker vi om tre forskjellige typer batterier: tradisjonelle syrebatterier, AGM/gel-batterier og lithiumbatterier. Lengre ned finner du en oppsummering av de forskjellige typene, med fordeler og ulemper, samt våre anbefalte batterier innenfor hver kategori.

For batteribanken snakker vi om hvor mange ampéretimer vi har til rådighet. Kjøper du et batteri som er merket med 100Ah betyr det at batteriets kapasitet er 100 ampéretimer. Ideelt sett kunne man da tro at du kan bruke for eksempel 5 ampére i 20 timer (5A x 20h = 100Ah). I praksis varierer dette veldig blant de ulike batteritypene. Grovt sett vil du med et 100Ah tradisjonelt syrebatteri kunne ta ut 40-50Ah før batteriet må lades. Har du GEL/AGM kan du ta ut 10-20% mer strøm før du må lade. Lithium derimot vil gi deg full spenning til siste dråpe - du kan med andre ord tømme ut alle 100A fra et 100Ah batteri uten at det skader batteriet.

Spar strøm

Det er mange tiltak du relativt enkelt kan gjøre for å spare på strømmen. Det fine er at disse strømsparingstiltakene kommer deg til gode uansett hva slags batterier du har i båten.

 • Skaff en batterimonitor
  Noe av det viktigste du kan gjøre er å skaffe deg oversikt over forbruket. Med en batterimonitor blir det lettere å se hva som trekker mest strøm, og vanskeligere å glemme å skru av strømtyvene. En batterimonitor viser typisk; batterispenning, forbruk, akkumulert forbruk (tripteller på Ah), gjenværende kapasitet i prosent og ladedata. Batterimonitorer til båt er relativt lett å montere, og koster fra ca. 1500 kroner.
 • Bytt til LED-belysning
  En LED-pære bruker omlag 12% av strømmen en halogenpære bruker. Ofte har nye båter LED-lys installert fra fabrikken. Du kan enten bytte bare pæren, eller bytte hele lampen til en LED-lampe.
 • Kjølebokser og kjøleskap
  Kjøleskap og kjølebokser bruker mye strøm. Bruk temperaturjusteringen aktivt, slik at kompressoren går sjeldnere. Vurdér gjerne om det er mulig å isolere kjøleboksen bedre, og sørg for god ventilasjon for kompressoren. Når det gjelder sistnevnte syndes det mye blant båtbyggere. Typisk innbygde kjølebokser i seilbåter lekker mye fra lokket på toppen - legg f.eks en avis over lokket om natten. Har du en kompressor av typen Danfoss DB35F eller Danfoss DB50F, kan du montere Isotherms SEC - Isotherm Smart Energy Control. De nevnte Danfoss-kompressorene finnes på 50-60% av alle båtkjøleskap eller båtkjølebokser, og tilsvarende systemer finnes også for andre kompressortyper.
 • Varmer
  Kan du justere ned temperaturen i båten? Noen få grader ned på termostaten kan utgjøre en stor forskjell på strømforbruket. Selv om oppvarmingen er basert på diesel, brukes strøm for å drive vifter og automatikk. Isoler luft/vannslangene som distribuerer varmen i båten. De fleste anlegg i båt legger igjen stor del av effekten i skap og andre kriker og kroker der det ikke er behov for varme. Isolering av slanger er derfor for de aller fleste det desidert mest effektive tiltaket. Hold luker og åpninger tette for å unngå varmetap når du ikke er ombord.
 • Trykkvannspumpe og toalettpumpe
  Trykkvannspumpen krever en del strøm - gjerne over 2-6A. Pumpen går hver gang en kran er åpen - så hver gang du ikke lar vannet renne, sparer du strøm. Og kanskje viktigere - du sparer vann.
 • Lyd og bilde
  Ofte lar vi radioen eller TV stå på «i bakgrunnen». Selv om strømtrekket ikke er det største, er det der. 1A i 12 timer er og blir 12 amperetimer mindre i batteribanken.
 • Instrumenter og navigasjonsutstyr
  Husk å slå av alt navigasjonsutstyr når du kommer til havn, og sørg for å ha separate av/på brytere på det utstyret du ønsker å bruke alene - f.eks VHF og autopilot.

Tradisjonelle syre-batterier

En sentral egenskap å være klar over ved bruk av syre-batteri er at utlading på mer enn 40-50% vil påføre batteriet vesentlig skade. Batteriet vil sannsynligvis overleve en slik utlading dersom det umiddelbart lades opp igjen, men skjer det gjentatte ganger, og/eller at opplading ikke skjer med en gang - så er batteriet ødelagt. Du har altså egentlig fått bare 40-50 A selv om du har kjøpt 100 A batteri.

En annen, kjemisk betinget egenskap ved blybatteriet, er at det å lade det opp til 80-85 prosent av kapasiteten går ganske fort, mens de resterende 15-20 prosent tar lang tid - selvfølgelig også avhengig av kapasiteten på ladekilden. Dette er forårsaket av batteriets indre motstand mot å ta til seg strøm som øker jo fullere batteriet blir. Dette gjør at man med litt dårlig tid til lading og/eller dårlig ladeutstyr bare sjelden får ladet batteriet opp til 100%, noe som ytterligere kan redusere hva du faktisk kan ta ut av batteriet.

Vær også oppmerksom på at batteriene ved lave temperaturer vil ha mindre kapasitet enn ved høyere temperaturer, og at de fleste batteriladere ikke kompenserer ladespenning og forhøyer denne når det lades i lave temperaturer. Uten høyere ladespenning ved lave temperaturer vil ikke laderen klare å fullade batteribanken.

AGM- og GEL-batterier

AGM-batterier og GEL-batterier er egentlig videreutviklinger av syrebatteriet. De er basert på samme prinsipp; en rekke plater senket ned i en løsning av svovelsyre og vann («batterisyre»). Mens tradisjonelle bly/syre-batterier trenger å etterfylles med batterivæske, er disse batteriene «lukket», altså vedlikeholdsfrie, og batterisyren er mettet i enten en glassmatte (AGM) eller en geléliknende løsning. Blant AGM- og gelbatteriene finner vi de såkalte «deep cycle»-batteriene, der platene er tykkere og mer solide. Dette gjør at batteriet ikke kan frigi like mye energi samtidig (f.eks. til startere), men bruker lengre tid på å utlades enn et bly/syrebatteri.

Deep cycle-batteriene tåler å levere ut mer av kapasiteten, og enkelte batterier av denne typen kan gi så mye som 60-70% av oppgitt kapasitet, uten at batteriets konstruksjon tar skade. Optima batteriene er derimot AGM batterier som i hovedsak er beregnet for formål med behov for høy CCA (Cold Crank Ampere). Det vil si som startbatteri, drift av thrustere o.l.

Lithiumbatterier

Lithiumbatterier for fritidsbruk til båter, hytter og camping er et relativt nytt konsept, og har til forskjell fra bly/syre-, AGM og gel-batterier ikke batterisyre. I stedet er batteriet konstruert av lithium-jernfosfat (LiFePo4) og karbon (grafitt). Batteriet er helt tørt, og krever ikke vedlikehold. Et lithium-batteri må overvåkes for å unngå kortslutning, overlading og overoppheting. Dette er viktigere enn med andre batterityper, og alle våre lithiumbatterier har innebygget BMS (Battery Management System). BMS’en vil stenge strømmen både inn og ut av batteriet dersom noen verdier på lading (volt eller ampere), forbruk eller temperatur avviker fra det batteriet tåler.

Sammenlignet med all annen batteriteknologi har lithium-batterier ekstreme egenskaper:

 • Tåler opp til 2000 ladesykluser med kun marginal svekkelse i ytelse
 • Leverer riktig volt helt til det er tomt. Du får dermed ut hele kapasiteten på batteriet, og kan på den måten klare deg med halvparten så stor batteribank som om den består av vanlige batterier. Et 100Ah batteri vil faktisk gi hele 100Ah før det må lades!
 • Batteriet kan stå med lite strøm over tid uten å svekkes. Topplading er med andre ord ikke nødvendig for å ivareta batteriets levetid og ytelse
 • Batteriene har veldig lav indre motstand. Dette gjør dem mer effektive sammenlignet med vanlige batterier, og de kan lades fort opp med høy ampere
 • Veier mindre enn halvparten av vanlige batterier og tar mindre plass
 • Kan monteres i alle vinkler og er vedlikeholdsfrit

Men, det er viktig å være klar over at alle standard lithium batterier har begrensinger med tanke på lading når det er kulde i battericellene. Våre batterier kan da lades med 10% av kapasitet - eks; et 100A batteri kan lades med maksimalt 10A lade strøm. Er lade strømmen høyere enn 10% og/eller temperaturen faller under 10 minusgrader, vil batteriet stenge for lading. Dette er en automatikk i våre batterier som beskytter de mot skade på grunn av kulde.

Dette betyr at dersom du bruker båten om vinteren og det kan bli kuldegrader der batteriene er plassert, må du velge batterier fra vår HEAT serie. Disse batteriene sørger for egen oppvarming av cellene når det er nødvendig, på samme måte som det fungerer i en el-bil. Du trenger da ikke å justere ned kapasitet på lade-kilder som dynamo og batterilader når det er kulde - noe som hellere ikke er mulig for de aller fleste.

Effektiviteten og kapasiteten på forbruket fra et lithium batteri påvirkes i svært liten grad av kulde. Lithium batterier kan også lagres i kulde.

Lithium-batteriene er dyre i innkjøp, men regner du på batteriøkonomien over tid kommer de godt ut. Har du hatt en batteribank på 400Ah med tradisjonelle batterier, vil du klare deg utmerket med 200Ah lithium, og lithium-banken vil garantert vare veldig mye lenger enn de batteriene du hadde fra før. Og det viktigste - du har et veldig mye enklere og nærmest bekymringsfritt batterihold underveis i bruken.

Lithiumbatteriene i Seatronics sortiment

Vi har valgt å føre Skanbatts lithiumbatterier, fordi de har flere gode egenskaper som skiller dem fra andre produsenter. Alle våre lithiumbatterier er bygget av prismatiske LiFePo4-celler, som er den aller mest stabile og sikre celletypen. Batteriet kan lades med de aller fleste elektroniske batteriladere. Det er viktig at sluttspenningen ligger mellom 14,4V og 14,8V, og at laderen regulerer ned til under 13,8V når lithiumbatteriet er fulladet.

Våre lithiumbatterier lades vesentlig raskere enn blybatterier, de fleste batteriene kan lades fra tomt til fulladet på 2-3 timer.

Lithiumbatterier fra Skanbatt har over dobbelt så mye tilgjengelig kapasitet sammenlignet med vanlige blybatterier. Jo større belastning, jo større blir forskjellene. Dersom man som eksempel tapper 90 ampere fra et lithiumbatteri på 100 amperetimer, kan batteriet levere strøm i en drøy time. Skal man belaste blybatterier tilsvarende trenger man 3-400 amperetimer for å kunne oppnå samme driftstid.

Noen lithiumbatterier kan seriekobles for å oppnå 24V spenning, men noen kan ikke. Det svært viktig å være sikker på at batteriene kan seriekobles. Vi har også egne 24-volts lithiumbatterier.

Litium Basic-batterier

Lithium Basic-batteriet er den enkleste typen av litum-batteri - batteriet har alle de gode egenskapene alle andre litium-batterier har, men batteristyringen (BMS) har lavere kapasitet. Dermed kan batteriet lade eller forbruke inntil 100Ah, og batteriet passer godt i båter der maksforbruket er moderat.

Standard lithiumbatterier og lithiumbatterier med Bluetooth

Disse batteriene har kraftigere batteristyring og tåler mer lading og høyere forbruk. Et 100 amperetimers batteri med batteristyring på 150 ampere gjør at batteriet kan lade eller levere inntil 150 ampere. 200- og 300 amperetimers-batteriene har BMS på hele 200 ampere.

De fleste av batteriene her kan også leveres med innebygget Bluetooth, slik at du har en liten batterimonitor og kan se batteristatus i en app på smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Appen finnes til både Apple- og Android-telefoner, og er gratis både å laste ned og å bruke.

Appen viser viktige data, som kapasitet og ladetilstand

Med våre Bluetooth-batterier og app’en kan du:

 • Se ladestatus og batterispenning (SOC - State of Charge = ladetilstand)
 • Se tilgjengelig kapasitet i prosent og aktuelt forbruk i ampere
 • Se antall utladinger (sykluser)
 • Se aktuell temperatur på cellene
 • Se «helsetilstand» på batteriet

Lithiumbatterier med varmeelement

De fleste lithiumbatterier skal ikke lades i minusgrader, eller har sterke begrensinger i mottak av ladestrøm når det er kuldegrader i cellene. Skanbatt Lithium HEAT PRO-serien løser dette problemet og har innebygd varmefolie som ligger rundt battericellene. Dersom man starter lading i minusgrader vil BMS’en i batteriet sørge for at noe av energien som tilføres automatisk går til å varme opp battericellene. Varmefolien trekker ikke strøm i det hele tatt før den aktiviseres av en ladekilde, i minusgrader, og straks cellene er oppvarmet vil batteriet kunne hurtiglades på normal måte. Varmefolien er svært effektiv og sørger for hurtig oppvarming av cellene slik at man kan dra nytte av lithiumteknologien og alle fordelene den har.

Skanbatts HEAT PRO-serie har bluetooth-funksjonen vi omtaler lengre opp. De kan både parallellkobles for større samlet kapasitet, og kan i tillegg seriekobles for høyere spenning (24V, 36V, 48V).

Hvor stort båtbatteri trenger jeg?

Det finnes det ikke noe standardsvar her, kanskje med unntak av de aller enkleste småbåtene. For båter med påhengsmotorer eller mindre "inboard" bensinmotorer, og for øvrig et begrenset strømforbruk, vil et 60 Ah fritidsbatteri gjør nytten. Har du en større motorer trenger du også et kraftigere fritidsbatteri, eller et AMG batteri som Optima RedTop 50 Ah.

Når det gjelder større båter anbefaler vi et separat startbatteri og et forbruksbatteri eller en batteribank basert på ditt forbruk. De båtbatteriene som fulgte med båten når den var ny er som oftest et minimum, og etterhvert som du får mer og mer elektrisk utstyr om bord øker også strømbehovet. Hvor mye er avhengig av flere faktorer. Hvor mye strøm brukes om bord, er det seilbåt eller motorbåt, ligger du mye i uthavn eller hovedsakelig i gjestehavn med landstrøm, hva er anbefalt CCA på motor, har du spesielt strømkrevende utstyr som thrustere og ankervinsj? Som vi så ovenfor vil også type batterier ha mye å si. Dette valget avhenger av både plass om bord, budsjett, og hvor enkelt batterivedlikehold du ønsker å ha.

Har du en daycruiser med en liten lugar som sjeldent brukes på mer enn to overnattinger, og heller ikke ligger stille uten motorkjøring særlig mer enn et døgn, vil det være et vanlig 120Ah blybatteri på forbruk gjøre nytten. Da har du nok strøm til et kjøleskap, lys, stereo og tv, og lading av telefoner o.l. i et døgn med god margin.

Har du en normalt utstyrt overnattingsbåt på 35-40 fot som er i bruk hele ferien vil type bruk avgjørende – og spesielt hvor lenge du ønsker å ligge stille uten lademuligheter. For å ligge i uthavn i for eksempelvis fire døgn uten å starte motor, vil de fleste ha behov for en bly/syre batteribank på 250-500Ah. Ved litiumbatterier kan du som nevnt klare deg med halvparten av kapasiteten. Det er store variasjoner fra båt til båt her, og vi anbefaler deg derfor å regne ut et ca forbruk i din båt. Hva brukes av strøm i løpet av et døgn når du bor i båten? Her må du finne ut hva de enkelte forbrukerne trekker, vurdere hvor lenge de er påslått i løpet av døgnet, og på den måten kan du tilpasse størrelse på batteribanken til ditt bruk. Et alternativt til større batteribank er å sørge for ekstra ladekilder om bord, som f.eks solpaneler eller brenselcelle.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hva som er en god løsning for din båt.