Vi har FRI FRAKT* på alle ordre over 2500kr! Les mer

Ekkolodd og valg av svinger

Hva gjør ekkoloddet?

Kort fortalt virker ekkolodd ved å sende ultrasoniske lydbølger ned mot bunnen og deretter motta og registrere ekkoet fra dette signalet. Tiden det tar fra signalet sendes til det igjen mottas og påfølgende data-prosessering i ekkoloddet danner grunnlaget for å vise hva som er i vannet og på bunnen.

Med bakgrunn i siste års dramatisk forbedrede datakraft i ekkolodd, har mange moderne ekkolodd fått ulike modaliteter i form av signalgrupper med store forskjeller i frekvens. Disse prosesseres og tolkes for å fremstille vann og bunnforhold på forskjellige måter. Det er derfor viktig at du vurderer hvilke behov og ønsker du selv har før du bestemmer deg for et produkt.

Ulike frekvenser og visninger

Dersom behovet ditt kun er å se dybder for sikker navigering og i tillegg se hvor det står fisk ned til rundt 50 meter i saltvann, er det tilstrekkelig med en rimelig svinger med tradisjonell teknologi. De har typisk en kombinert senderfrekvens på 50, 77, 83 og 200kHz og en utgangseffekt på 200-500 watt.

Denne type svinger gir kun et tradisjonelt ekkoloddbilde.

Om du i tillegg til ovennevnte funksjoner også kunne tenke deg å ha en visning på skjermen som fokuserer på strukturer på bunnen, trenger du en ekkoloddprosessor og svinger som også støtter høyere frekvenser.

Disse høyfrekvente signalene gir mulighet for å gi detaljerte bilder av bunnstrukturer. Slik teknologi går under flere navn, for eksempel kaller Garmin det for ClearVü , Lowrance kaller det Structure Scan, og Raymarine downvision. Frekvensene på en rimelig kombinasjonssvinger kan være 50/200kHz og 260/455kHz.

Ønsker du å fokusere utelukkende på å se bunnstrukturer og gjerne i et størst mulig område kan du går for en svinger som har flere frekvenskombinasjoner i det øvre frekvensområdet, og som sender signaler rett ned – down scan. Noen svingere kan også sende signaler til siden – side scan.

Svingere som kombinerer alle disse data fremstiller tre-dimensjonale bilder av bunnen og kalles for eksempel RealVision 3D. Frekvensen på denne type svingere strekker seg fra ca 300 kHz og opp til 1,2 MHz. På begrensede dybder kan denne type utstyr fremstille ekstremt detaljerte bilder av hva som befinner seg på bunnen.

Maksimal dybde for ekkolodd

Merk deg at produsentens oppgitte maksimalytelser på ekkoloddutstyr er teoretiske verdier, basert på helt rent, stillestående ferskvann. Under realistiske forhold i saltvann med strøm, ulike temperatursjikt og partikler i vannet, blir disse ytelsene ofte redusert med 50-70%.

Høyere frekvenser gir et mer detaljert bilde av bunnen og andre ting i vannet, men med økende frekvens reduseres også dybden utstyret virker på. Eksempelvis vil de aller høyeste frekvensene ikke virke på sitt beste på dybder over 20-50 meter.

Skal du fiske på store dybder i saltvann – eksempelvis 250 meter, må du ha kraftig kvalitetsutstyr på minimum 1000 watt utgangseffekt, og med lav frekvenskombinasjon. 

Det finnes i dag også givere som sender signaler fremover, såkalt forward scan. Hensikten med disse er å kunne navigere trygt i trange farvann og kloss av land der merking og oppmålinger ofte er mangelfulle. Merk deg at dette kun fungerer etter hensikten i sakte fart. Garmin Panoptix er produktet vi har best erfaring med.

Hva er CHIRP?

Mange nye produkter har såkalt CHIRP-teknologi. CHIRP står for “Compressed High Intensity Radar Pulse.” Det er en fancy måte å si at det viser deg mer fisk enn standardekkoloddene klarer. Hvordan er det mulig?

Et standard ekkolodd sender en enkelt frekvens om gangen. Siden tilbakemeldingen fra en enkelt frekvens er begrenset, vil klarheten og oppløsningen i ekkoloddbildet også bli begrenset.

CHIRP sender kontinuerlig ut en mengde frekvenser som varierer fra lave til høye, og tolker disse frekvensene individuelt når de kommer i retur. Siden denne kontinuerlige utsendelsen gir CHIRP et mye bredere spekter av informasjon, kan et CHIRP-ekkolodd skape mye klarere, høyere oppløsning. Dette gjør det lettere å se hva ulike objekter er, og å skille de fra hverandre.

En annen effekt av den mer intense signal-strømmen er at ekkoloddet blir mindre følsomt for strøm og andre typer forstyrrelser.

Fart og temperatur

Det finnes svinger som gir både fart gjennom vannet og vanntemperatur i tillegg til vanlig 50/200kHz ekkolodd. Når det gjelder vanntemperatur er det en vanlig tilleggsfunksjon på mange svingere.

Viktig med samsvar mellom skjerm og svinger

Ni av ti fritidsbåter som i dag anskaffer ekkolodd kjøper en kombinert kartplotter/ekkolodd, og noen få kjøper en liten skjerm med kun ekkolodd-funksjon. En del mindre kartplottere har ekkolodd-funksjon som standard, mens andre kartplotter-modeller kommer i flere varianter med ulike typer ekkolodd.

Stort sett alle ekkolodd kan bruke de rimeligste svingerne med tradisjonell teknologi, men skal du opp på scannings-modaliteter og 3D-visning må du sørge for at det er samsvar mellom egenskapene i ekkolodd-prosessoren og svingerens spesifikasjoner.

LES EGEN ARTIKKEL I MAGASINET: Hvordan velge riktig kartplotter?

Har du en kartplotter uten ekkolodd og ønsker ekkolodd på denne, er det mulig å kjøpe black-box ekkolodd moduler, som du kobler henholdsvis til svinger og kartplotter.

En vanlig situasjon for mange er at de har en svinger montert fra før, men ønsker ny kartplotter som er kompatibel med den eksisterende svingeren. I noen tilfeller er det mulig å koble eldre svinger direkte på ny plotter, eller med en overgangskabel.

Valg av monteringsløsning

Det finnes ulike monteringsløsninger for svingeren. De kan monteres som gjennomgående, innvendig eller utvendig på hekken. Hva du velger er først og fremst avhengig av hva slags båt du har, og hvilken svinger-teknologi du vil ha.

Først litt om i forskjellige materialer i gjennomgående svingere. De som er laget i plastikk eller kompositt passer fint i båter av glassfiber, aluminium eller stål. Svinger i syrefast stål passer best i aluminiumsbåter for å unngå korrosjon, og bronsesvingere brukes i trebåter og i glassfiberbåter.

Svinger montert gjennom skroget

Disse illustrasjonene gir en grei oversikt over de beste stedene for installasjon av gjennomgående svinger i ulike båttyper;

1: Fortrengerskrog, 2: Planende skrog, 3: Steppet skrog, 4: Seilbåt med finnekjøl, 5: Seilbåt med lang kjøl

Dersom du ønsker å få best mulig ytelse ut av ekkoloddet er gjennomgående montering det beste alternativet. Fordelen er at svingeroverflaten vil være i vannet hele tiden og det vil være mindre forstyrrelser i form av turbulens som du vil ha ved en hekksvinger. Denne løsningen fungerer også best når farten øker.

Svingeren må monteres et sted der den ikke tiltes mer enn 5-10 grader. Alternativt finnes det svingere med innvendig tiltet element på 12 eller 20 grader, og det er varianter med utvendig monteringsblokk som kan ta opp bratte vinkler i skrogsiden.

For å unngå forstyrrende strømmer ved svingeren må du unngå å montere den i nærheten (særlig i bakkant) av eksempelvis andre skroggjennomføringer, dreneringshull, anoder, propellaksler og andre installasjoner i skroget. Plasser også svingeren i god avstand fra eventuelle dybdesensorer, motor og andre kilder som kan gi interferens.

Hekkmontert svinger

Dette er den mest brukte monteringsmetoden på motorbåter med tverr hekk. Svingerene lages i plast eller kompositt, og kan brukes på alle typer skrog. Innfestingen er en liten brakett som gjerne skrus rett på akterspeilet med 4 vanlige skruer på ca 25mm lengde.

Fordelene er enkel montering der det er ønskelig, eller på båter hvor det ikke er mulig å komme til bunnen i det rette området. Det er heller ingen fare for at den tar skade dersom båten trekkes opp på henger, eller stranden. Mange varianter vippes også opp dersom de treffer noe. Ulemper er at det gror fortere på svingeren, den er mer utsatt turbulens fra propellen, og den fungerer ikke like godt i høyere fart.

For å få et godt resultat er det avgjørende at man nøye følger leverandørens monteringsmanual. Spesielt er det viktig å å få svingerens senterlinje i samme plan som vannflaten når båten planer.

Innvendig montert svinger

Disse svingerne limes til skroget på innsiden av båten, og det er ikke behov for å lage hull eller på annen måte endre skrogtykkelsen før montering. Denne type montering kan bare gjøres i båter av glassfiber, siden glassfiberens egenskaper er ganske lik vannets egenskaper med tanke på transmisjon av ultrasoniske signaler.

Fordeler er at skroget består uberørt, montering kan gjøres når båten ligger på vannet, og svingeren er beskyttet mot groe og andre typer skader fra ting i vannet. Ulempen er at du får et litt dårligere signal når svingeren ikke er i direkte kontakt med vann – dette merkes særlig på litt dypere vann. Det er heller ikke mulig å få et godt resultat med svingere på høye frekvenser dersom den limes innvendig. Med andre ord virker ikke down scan; structure scan, side scan og 3D vision på innvendig monterte svingere, og de lages derfor heller ikke i slike versjoner.

Den mest gunstige plasseringen varerier i forhold til type båt.

Uavhengig av båttype må du sørge for at svingeren står rett, med maksimum 5-10 grader tilt. I seilbåter må du plassere svingeren slik at signalene ikke treffer kjølen. I tradisjonelle båter med finnekjøl går dette som oftest greit, men det kan være vrient i moderne båter med dyp T-kjøl.

Innvendige svinger vil kun virke når den står montert mot et singel-laminat av glassfiber, og det ikke er luftbobler i laminatet der du monterer. Det kan derfor være smart å teste plasseringen før du monterer. For å gjøre dette fyller du en brødpose med vann og setter svingeren oppi posen. Legg posen ned mot skroget der du ønsker å teste og les av signalene på ekkoloddskjermen.

Har du sandwich-skrog under vannlinjen (relativt uvanlig) må du fjerne distansematerialet som inneholder luft der du skal montere før du kan lime svingeren fast.

Men aller viktigst – følg leverandørens monteringsmanual nøye.


Relaterte magasinet artikler

Hvor stor kartplotter bør du ha? Hvilke tilleggsfunksjoner er mulige? Kan kartplotteren styre autopilot eller stereoanlegg? I denne artikkelen tar vi for oss det viktigste å ta stilling til når du skal kjøpe kartplotter!