Her kan du betale med kort, få faktura, betalingsutsettelse eller avbetaling gjennom Klarna.

Velg riktig ankervinsj

Bilde av installert Quick ankervinsj

Velg riktig ankervinsj

Lars Jørgen Kopperud hos Seatronic gir råd for valg av ankervinsj for hekken.

Elektrisk ankervinsj er på mindre båter et veldig godt hjelpemiddel som sparer kroppen for tung og ofte uheldig type belastning.  Med vinsj om bord er det ikke lenger et ork å ankre opp, og dermed senkes terskelen for å bli ute litt lenger og prøve en ny bukt. Dette er en type utstyr som ganske enkelt gjør at du bruker båten mer.

Så fort båten blir litt større og du vil ha en ankerrigg som du kan stole på ved overnatting, blir elektrisk ankervinsj en absolutt nødvendighet. Dette oppstår gjerne når båtstørrelsen passerer 25 fot, og du vil ha en ankerrigg som har kjetting hele veien og et anker på 10 kg eller mer.

Vinsj i baugen eller akter?

Det første valget du må ta før du går til anskaffelse av vinsj er om du vil ha den montert i baugen eller akter. Skal du primært bruke vinsjen til å ligge på svai og/eller vil at utstyret skal være en god reserve løsning ved f.eks motorstopp – så er vinsj montert i baugen løsningen. Dersom det ikke passer med vinsj i baugen og/eller du primært skal ligge inntil fjellet med baugen inn og akterenden ut, så er montering akter riktig valg. Å ligge og svaie med anker fra akterenden er heller ikke noe problem i rolige vindforhold. Mange større båter fra 35 fot og oppover velger å montere både i baugen og akter.

I baugen

I baugen monteres det stort sett to typer vinsj. Enten med liggende kjettingkabelar hvor vinsjemotor og girkasse sitter under dekk, eller med stående kjettingkabelar der hele vinsjen står på dekk eller på en plattform nedsenket i ankerbrønnen. Det er utforming av dekk og ankerbrønn på hver enkelt båt som bestemmer hva som passer best.

På de fleste båter hvor det er aktuelt med vinsj i baugen sitter det montert en ankerrulle som standard. Det er da viktig at monteringen er tilpasset dette beslaget og at man velger et anker som passer. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bytte ut standard ankerrulle for å få til en god løsning med et godt anker som ligger stødig på baugen når det ikke er i bruk. Gode ankere til bruk fra baugen er Rocna, Vulcan og Bruce.

I akterenden

Akter brukes det som oftest innvendig monterte vinsjer, der både kabelar, girhus og motor står på innsiden av akterspeilet.  I enkelte tilfeller der dette ikke er mulig kan man montere en dekksvinsj på toppen av en vinsjkasse plassert på en badeplattform eller lignende.

Vinsjen monteres godt til siden for midtskipslinjen på den siden der det er best plass og mest praktisk i forhold til andre funksjoner. Mange båter er relativt tynne i akterspeilet og har behov for en enkel forsterking før montering. Dette løses enkelt ved å støpe inn eller lime fast en passende plate på 10-12mm i vannfast finer.  Å finne riktig ankerrulle eller ankerdavit uten å teste på båten kan være en utfordring, og det kan derfor være greit å ta med et par varianter for å avklare hvem som passer best. Bruce og Vulcan er ankere som ofte passer bra på installasjoner akter.

Kjetting eller tau?

For installasjoner i baugen anbefaler vi utelukkende kjetting hele veien. Tau eller kombinasjon tau/kjetting fører til problemer før eller siden – som regel før. Dessuten er de aller fleste båter med vinsj i baugen av en størrelse som krever kjetting hele veien for å utgjøre en trygg ankerrigg.

Skal du ha vinsj akter er ikke valget like selvfølgelig. Et blytau bråker mye mindre ved bruk og veier ¼ av kjetting. Det førstnevnte er viktig når du legger til inntil andre båter sent på kvelden eller går fra havn tidlig om morgenen. Og ekstra tung vekt helt akter i båten er heller ikke ønskelig for de fleste.

På mindre båter under 25 fot vil blytau i kombinasjon med et godt anker gi tilstrekkelig anker feste, så da er valget enkelt. Øker båten vesentlig i størrelse må man veie fordeler og ulemper mot hverandre. Skal du eksempelvis ha godt nok feste til å holde en 37 foter på plass under røffe forhold med anker ut akter, er det utvilsomt behov for kjetting hele veien. Imidlertid er det mange med båter på 35-45 fot som tenker at å ligge i uthavn med anker akter bare er noe man gjør på en god værmelding for en såpass stor båt, og at en rigg med blytau holder så lenge værforholdene er relativt rolige. I alle tilfeller er bruk av en daumann som du firer ned 5-6 meter på ankertauet et veldig godt verktøy for å forbedre en ankerrigg med tau.  Men noen båteiere bryr seg ikke om den ekstra vekten og vil ha den sikreste løsningen – da velger de kjetting.

Fritt fall-funksjon

Vinsj med fritt fall funksjon gir deg muligheten til å droppe ankeret med et tastetrykk. Du trenger med andre ord ikke å kjøre tau eller kjetting ut ved å holde knappen inne. Dette er en fin funksjon når du eksempelvis skal legge til inntil et svaberg med akterenden ut. Du kan da droppe anker i passende avstand fra land, og deretter stramme opp ankeret når du har kontroll på baugen og har fått en line i land. Denne funksjonen fungerer best på vinsjer med blytau. 

Dersom du bruker fritt fall-funksjonen på akter-vinsjer med kjetting, MÅ du bremse opp fallet før all kjettingen er ute ved å trykke på opp-knappen i god tid. Det kan derfor være litt kronglete å bruke fritt fall på disse vinsjene, og det er tryggest å kjøre ut på vanlig måte. Bruker du fritt fall-funksjonen på baugvinsjer, MÅ du også passe på å bremse når kjettingen nærmer seg slutten. Kjetting som raser ut uten motstand får stor fart, og bråstoppen du får til slutt dersom du ikke bremser i tide, kan skade vinsj og punktet der du har sikret kjettingen til båten.

Autostopp

På våre Balder-vinsjer fra Quick og vinsjer fra Side-Power (Engbo) som er beregnet for montering akter, kan du montere auto stopp-funksjon som tilleggsutstyr. Dette er en praktisk innretning som gjør at vinsjen stopper av seg selv når ankeret har kommet helt opp av vannet og i passende posisjon på ankerrullen/ankerdaviten.

Mange bruker funksjonen som et alternativ til å følge med selv når ankeret kommer opp av vannet, og da heller konsentrer seg utelukkende om manøvrering av båten. Imidlertid anbefaler vi at du alltid følger med på de siste meterne når ankeret heves, både for å sørge for at ankeret kommer riktig inn i ankerrullen, og ikke minst for å være sikker på at du ikke har fått med deg andre ting opp fra bunnen, som for eksempel naboens ankerline…

Betjeningsløsninger for ankervinsj

Alt etter hvordan forholdene er i din båt og hvor du skal montere vinsjen finnes det ulike paneler og håndkontroller for betjening av vinsjen. Noen har også funksjon for å vise hvor mange meter kjetting som er ute – såkalt kjetting teller. Det er også mulig å bruke flere betjeninger i kombinasjon på samme vinsj. Eksempelvis vil store båter med baugvinsj ofte ha en betjening som de kan styre fra cockpit og en håndkontroll i selve ankerbrønnen – alternativt en fjernkontroll.

Fjernkontroll til ankervinsjen

Alle ankervisjer kan i tillegg til ulike kablede betjeningsløsninger utstyres med fjernkontroll. Dette utstyret er veldig praktisk ved setting og heving av ankeret. Er man usikker på behovet for dette, er det greit å først forsøke uten, og heller etter-montere. Fjernkontroller med flere kanaler som for eksempel kan brukes på både en vinsj og en baugpropell er også vanlig.

Dimensjonering av ankervinsj-installasjonen

Størrelse på vinsj

Vinsjer levert utelukkende for bruk akter leverer vi fra 350 til 1500 watt. Forenklet kan vi dele opp bruksområde slik; De minste på 350-600 watt kan du strekke opp til båter på 30 fot som er lett bygget. Mellom 30 og 40 fot er 800-1000 watt greit, og på de fleste båter større enn det bør du gå for 1200-1500 watt. Men det finnes mange tilfeller hvor det er fornuftig å avvike fra dette.

Når det gjelder vinsj montert i baugen kan man tenke relativt likt når man velger effekt, men det er enda viktigere å være sikker på at du har nok krefter i en situasjon med røffe forhold, da du med ankring fra baugen ofte ligger mer utsatt til. Baugvinsjer får du i effekter på typisk 500, 1000, 1500, 2000w og større. For de fleste turbåter mellom 32 og 40 fot vil en vinsj på 1000 være et greit valg. Har du eksempelvis en stor flybridge båt på 52 fot bør du gå for en vinsj på 2000w.

Dimensjon på tau og kjetting

Blytauet leverer vi i 12, 14 og 16mm. Vi tenker at alle båter fra 30 fot og oppover bør gå for 16mm. Båter mindre enn det kan velge 12 eller 14 alt etter størrelse og vekt.

Valg av kjetting i baugen er en balanse mellom mye vekt på uønsket sted og pålitelighet på ankerriggen. 50 meter kjetting er tungt! Vekten på henholdsvis 6, 8 og 10mm er 35, 75 og 130 kg. Spesielt for seilbåter er ekstra vekt i baugen ugunstig for seil- og sjøegenskaper. Grovt beregnet er 6 mm ok opp til drøyt 30 fot, 8 mm kan du strekke helt opp til performance seilbåter på 50 fot, og 10 mm er for de som vil ha en «skuddsikker» ankerrigg på båter mellom 35 og 45 fot, eller som en normal dimensjon derfra og opp til ca 55 fot. Noen vil her tenke at jeg er sparsommelig med dimensjoneringen, men husk da at lengden på kjetting du har i vannet i forhold til dybden kanskje er aller viktigst, og at ekstra lengde i vannet vil kompensere for kjetting dimensjon.

De som skal på langtur eller ofte ankrer på dybder op mot 12-15 meter eller mer, bør vurdere å kjøpe kjetting på 100 meter, og eventuelt forkorte denne noe.

Ankeret

Vi selger mest Bruce, Vulcan og Rocna. Selv om de viser forskjellige resultater i tester med henholdsvis Rocna og Vulcan på topp, mener vi det er greit å tenke likt med tanke på valg av vekter på disse produktene. Faktorer som påvirker valget er størrelse og vekt på båt, hvordan du tenker å bruke ankerriggen, hva du fester ankeret på – om det er tau eller kjetting, og da dimensjon på denne. Når dette er sagt kan vi som veileder si at anker under 10 kg er greit på båter opp til ca 25 fot, 10kg passer til størrelse opp til ca 33 fot, 15 kg opp til ca 38 fot, 20 kg opp til ca 43 fot, og 25/30 kg på båter større enn dette.

Strømtilførsel til ankervinsjen

Ankervinsjer bruker mye strøm, og dette blir dermed et viktig moment å ta hensyn til i installasjonen.

Når det gjelder vinsj montert akter er som oftest startbatteriet ikke mange meter unna og vinsjen er sjeldent større enn 1200 w. Da er det en grei løsning å hente strøm til vinsjen fra startbatteriet. Sørger du da samtidig for at motoren alltid går når du bruker vinsjen (bortsett fra ved små justeringer), vil dette aldri innebære noe problem for batteriets startkapasitet.

For vinsjer montert i baugen er det to forhold som kan gjøre det litt mer utfordrende – hvor langt det er til batteribank og hvor stor vinsjen er. Har du eksempelvis en vinsj på 1500w og kabellengden til nærmeste batteribank er 10 meter må du med et spenningstap på 0,4 volt ha 110mm2 kabel. Da sier det seg selv at du bør installere et eget batteri til vinsjen med kort kabellengde. Når det er sagt har ofte båter i denne størrelse baugpropell med eget batteri, og da er ofte tilkobling til dette batteriet en grei løsning.

Men, tar man et typisk eksempel på installasjon er tilstrekkelig kabel dimensjon som oftest godt nok, og det blir ikke behov for eget batteri. Med en 1000w vinsj installert i en båt på 36 fot og kabellengde til nærmeste batteribank på 7 meter –  klarer du deg med 50mm2 kabel for strømtilførsel.

Smarte dingser til ankervinsjen

  • Sikkerhetslenke for anker – ved montering akter er det ofte behov for å sikre ankeret til båten.
  • Kjettinglås – Når du ligger på svai bør du avlaste visnjen ved å hekte denne inn på kjettingen og strekke to tau opp til kryssholtene på hver side. Dette motvirker også litt av pendlingen, og du slipper bråket fra stram kjetting som beveger seg i ankerbeslaget.
  • Svivel som snur ankeret – denne svivelen sørger for at ankeret kommer riktig vei inn i ankerbeslaget.

 

Er du usikker på hva som er riktig vinsj og ankerrigg for din båt?

Vi selger ca 150 vinsjer årlig, og har dermed litt erfaring å bidra med.

Send oss gjerne bilder/info om båten og hvor du har tenkt å montere,  så hjelper vi deg med rett valg.

22. februar 2019