Vi har FRI FRAKT* på alle ordre over 2000kr! Les mer

Stille strømforsyning med solcellepaneler

For de aller fleste båter som brukes på kortere eller lengre overnattingsturer er tilgang på strøm en utfordring. Særlig når man ligger i uthavn er det ønskelig å kunne lade batteriene uten forstyrrende lyd, fra eksempelvis et bensin eller dieselaggregat. Et solpanel eller to vil i mange tilfeller dekke behovet for strøm til kjøleboks, lys og lading av familiens dingser, og det blir da mulig å ligge på favorittstedet mye lenger uten å måtte lade på annen måte.

SE VIDEO: Seatronics Ketil Svennberg Jakobsen gir hurtiginnføring i solcellepanel

Hvilket solcellepanel skal jeg velge?

Hvor stort panel man skal montere avhenger av hvilken plass man har til rådighet og hva som er praktisk om bord. Panelet må i minst mulig grad være i veien for andre funksjoner, og det må eksponere best mulig mot solen. De fleste monterer panelet på taket eller på en egnet targabøyle som noen langturseilere har. Har man ikke et egnet sted eller ønsker mer kapasitet, er det en god løsning å ha et løst panel som man tar frem når det passer og eksempelvis fester til rekka. En slik løsning gir også mulighet for ideell eksponering mot solen. Når panelet ikke er i bruk legges det eksempelvis under en køyemadrass.

Solpanel leveres som helt flate fleksible på 2-3mm, montert i stive aluminiumsrammer og som sammenleggbare - ofte med «integrert» regulator og kontakter. De flate panelene brukes der det er fast underlag over hele monteringsflaten. Disse tåler også å bli tråkket på. Paneler i ramme er typisk ideelt for montering på targabøyle eller på hytteveggen. De sammenleggbare er særlig praktisk dersom du bruker utstyret flere steder, og panelet til stadighet er en del av bagasjen.

Solcellepaneler med ramme

Fleksible solcellepaneler med koblingsboks

Fleksible solcellepaneler uten koblingsboks

Sammenleggbare solcellepaneler

Hvor mye strøm får jeg?

Her er det selvfølgelig mange variabler som påvirker, men følgende eksempel gir en god indikasjon; et riktig montert solpanel på 70watt vil på en god sommerdag dekke døgnbehovet til et normalt kjøleskap i båt. Dette vil for mange være mer enn halvparten av strømmen som brukes om bord.

Laderegulator for solcellepanel

I tillegg til selve panelet må du ha en egnet laderegulator. De kommer i forskjellige størrelser og i ulike prisklasser, tilpasset effekten på solanlegget og hvilke funksjoner du vil at regulatoren skal ha. Sett bort i fra ren kapasitet kan vi si at regulatorer enten er av type PWM, eller type MPPT. PWM er enkle regulatorer uten noe ekstra elektronikk som styrer ladeprosessen. Har man kun et panel på omkring 50w og ønsker å holde kostnaden nede, vil en slik regulator av god kvalitet være et greit valg.

MPPT-regulatoren er styrt av en mikroprosessor for å optimalisere ytelsen til solpanelet basert på en mengde kombinasjoner av forhold. Dette kan blant annet øke effektiviteten på panelet opp imot 20% ved «lave» temperaturer - dvs 25 grader i panelet. Dette får særlig stor betydning når man har store anlegg og/eller flere paneler koblet sammen. En MPPT-regulator øker også effektiviteten på panelet når forholdene stadig varierer, f.eks ved delvis skyet vær og periodevise skyggefelt på panelet. Med andre ord er en MPPT-regulator spesielt egnet for bruk her i Norden.

De fleste regulatorer stiller seg automatisk inn på riktig batteritype, eller du kan gjøre innstilligene i en tilgjengelig meny.

Noen regulatorer har også en blåtannfunksjon som i praksis gir deg en grei batterimonitor på smarttelefonen din.

Å koble sammen flere solcellepaner

Ønsker du å koble flere paneler i serie må du være oppmerksom på at panelene må være identiske, og de bør ha lik eksponering mot solen. Panelene må også ha integrert eller separat diode. Hvis ikke vil eksempelvis skygger få betydelig negativ innvirkning på effektiviteten. Kobler du paneler i parallell trenger du ikke å ta samme hensyn, men panelene bør ha lik ladespenning.

 

Sunbeamsystems

 

Skanbatt

 
 

Tough

Classic

Ramme

Fleksibel

Innebygget biode

Nei

Nei

Ja

Ja

Parallellkobling

Ja, uten diode

Ja, uten diode

Ja

Ja

Seriekobling

Ja, med diode

Ja, med diode

Ja

Ja

 

Ja, uten diode*

Ja, uten diode*

  

*maks to paneler, med samlet effekt under 150w, men effektiviteten øker med diode

Montering av solcellepanel

For de fleste vil et ledig område på taket være den plassen hvor det er praktisk å gjøre en montasje. Panelet blir da liggende i permanent vannrett posisjon uten mulighet for vinkling mot solen.

I utgangspunktet betyr panelets vinkel mot solen mye med tanke på effektiviteten. Men dersom du skal utnytte dette må du justere panelet hver time hele dagen. Et panel som ligger vannrett vil i løpet av en normal dag med sol, kun produsere 10-12% mindre enn et panel som er justert på vinkelen gjennom hele dagen. Det er dermed mindre å hente på dette enn man skulle tro.

Paneler med ramme monteres som oftest med vinkelbeslag på et flatt underlag, eller direkte på en annen type ramme. For å feste et fleksibelt panel mot underlaget anbefaler vi at du limer, f.eks med Sika 291. Kabelen må du imidlertid lage hull til, og det er da viktig med en gjennomføring av god kvalitet for å unngå lekkasjer. Kabelen fra panelet må vanligvis skjøtes under dekk før strekket går videre til regulator. Sørg for en god kobling i skjøten (helst lodding) og bruk kabel av riktig dimensjon. For de som kjøper paneler med MC4 kontakter, har vi også disse i salg løst, for montering på skjøtekabel. Regulatoren skal alltid installeres nærmest mulig batteribanken for å unngå spenningsfall.

Bilder av vinkelbeslag, sikaflex, scanstrut gjennomføringer og MC4 kontakter.

Når du skal koble enhetene sammen er det viktig at du først kobler regulator til batteri. På den måten får regulatoren stilt seg inn på riktig batterivolt 12/24v - før du kobler på solpanelet.

Montere solcellepanel

12 og 24v solcellepaneler

Vi selger mest 12v paneler, men kan også skaffe paneler på 24v. Imidlertid er disse kostbare, og det kan derfor være en god løsning å heller seriekoble to 12v paneler.

Solcellenes effektivitetsgrad

Dette måleparameteret sier noe om hvor stor andel av solenergien som konverteres til elektrisk energi. De beste av våre paneler har markedets høyeste effektivitets grad på 23%.

Paneler kommer med ulike typer celler

Det finnes grovt sett to typer celler brukt i paneler - monokrystallinske og polykrystallinske. Paneler med monokrystallinske celler fungerer desidert best på de fleste måleparameter, og de aller fleste av våre paneler har denne type celler.