Vi har FRI FRAKT* på alle ordre over 2500kr! Les mer

La elektronikken snakke sammen med NMEA 2000

NMEA 2000, ofte omtalt som N2K, er dataspråket - eller protokollen - de fleste produsenter av maritim elektronikk benytter seg av. Hensikten er å muliggjøre utveksling av data mellom enheter fra samme produsent og mellom enheter fra ulike produsenter.

NMEA 2000 i forhold til NMEA 0183

NMEA 2000 har blitt utviklet som en arvtager/alternativ til NMEA 0183, og utviklingen går stadig i retning av mer bruk av NMEA 2000 og mindre NMEA 0183.

De viktigste fortrinn med NMEA 2000 sammenlignet med NMEA 0183 er muligheten for å bygge et nettverk av enheter som snakker sammen via samme kabel, samt kapasiteten og hastigheten på dataoverføringen.

Hva slags data sendes i NMEA 2000-nettverk?

NMEA 2000 kan sende ulike datasetninger med unike koder for typen data. Eksempel på data som sendes over NMEA 2000-nettverk er ulike varianter av fart, vind, dybde, kurs, posisjon og en mengde andre sensordata.

Typiske data som ikke kan sendes over NMEA 2000 er radarsignaler, data fra ekkoloddsvingere, kartdata og skjermbilder.

Slik kan en NMEA2000-installasjon se ut. Radaren i eksemplet er analog, mens moderne digitale radarer krever egen kabel eller trådløs tilkobling. Det samme gjelder ekkoloddgiveren, mens f.eks. dybdegiver, fartsgiver og vindgiver kan sende data via NMEA2000-nettverket. (Ill: Maretron LLC)

NMEA 2000 versus Raymarine Seatalkng og Simrad Simnet

Raymarine har valgt å ha sitt eget navn og egne kabler og koblinger på NMEA 2000, som de kaller SeaTalkng eller STNG (SeaTalk Next Generation). Prinsippene og oppbyggingen er det samme som NMEA 2000, og SeaTalkng kobles derfor enkelt opp mot NMEA 2000 med en overgangskabel. Hensikten fra Raymarine sin side er å gjøre oppbygging og kabling i nettverket mer brukervennlig og å minimere sjansen for feilkoblinger.

Simnet var Simrad sin tidligere utgave av NMEA 2000. Her også samme prinsipper og oppbygging som NMEA 2000, men med egne kabler og koblinger. Navico, som eier Simrad, B&G og Lowrance, har siden 2013 gått bort fra Simnet, og bruker i dag kun NMEA 2000. Det finnes også overganger mellom Simnet og NMEA 2000.

Oppbygging av et NMEA 2000-nettverk

For å omhandle dette temaet må vi introdusere og forklare noen grunnleggende begreper og navn på nettverkets ulike bestanddeler;

Backbone - dette er kabelen som er «hovedveien» i nettverket. Alle enheter må hver for seg kobles inn på backbone ved hjelp av et T-stykke eller forgrener.

Endemotstand - i hver åpen endekontakt av backbonet må det monteres inn en endemotstand i form av en plugg.

T-stykke - sitter i enden av et backbone eller mellom to backbonekabler. På toppen av T-stykket sitter tilslutningskabelen.

Forgrener eller T-blokk - sitter i enden av et backbone eller mellom to backbone-kabler. Brukes når du ønsker å bruke flere tilslutningskabler på samme sted i backbone.

Tilslutningskabel - også kjent som dropkabel - er kabelen som forbinder hver enkelt enhet i nettverket mot backbonekabelen.

NMEA2000 spenningskabel - kabel for tilførsel av 12v til nettverket. Kobles inn på backbonet via et T-stykke

Et NMEA 2000-nettverk er robust og pålitelig, men det er en del grunnleggende regler du må forholde deg til for at nettverket skal fungere:

  • Nettverket skal ha egen strømforsyning i form av en 12v kabel koblet inn på backbone. De fleste enheter i nettverket vil hente strøm herfra. Vær oppmerksom på at NMEA 2000-nettverk ikke tolererer 24v.
  • Dersom backbonet totalt sett er lengre enn 20 meter, kreves ekstra strømtilførsel.
  • Endemotstand i form av riktige plugger må sitte i hver ende av backbonet.
  • Tilslutningskabel/dropkabel skal ikke være lenger enn 5 meter.

Eksempel på et NMEA2000-nettverk (Ill: Garmin)

Overganger og konvertere

Både for SeaTalkng og Simnet finnes det enkle overganger opp mot NMEA 2000. Det finnes også mange andre tilfeller hvor det er behov for å konvertere NMEA 2000 til andre dataformater eller levere data over i andre typer tilkoblinger.

Her ser du et utvalg av overganger og konvertere:

I tillegg til å sørge for et grunnleggende nettverk om bord er det også laget en rekke smarte produkter som utnytter NMEA 2000-teknologien til glede for oss båtfolk, for eksempel instrumenter for hastighet, motortemperaturer, tanknivå og så videre.