Handlekurv 0 vare - (0)

Du har ingen varer i handlekurven

*

Vennligst logg inn for å se eller endre ønskelisten

Sikkerhet, service og kvalitet siden 1982

Redningsflåte service

 

Service på redningsflåte

Seatronic er autorisert servicestasjon for Plastimo og Seago redningsflåter og godkjent servicestasjon for oppblåsbart redningsutstyr av Sjøfartsdirektoratet. I tillegg har vi en samarbeidspartner i Nord-Norge, som også utfører service på Seago.

Hvor ofte skal flåten på service?

For å sikre at flåten og utstyret er i orden og å opprettholde sertifisering og garanti skal flåten regelmessig til service og gjennomgang. Seatronic er godkjent av både Plastimo og Seago til å gjøre service og sertifisere deres flåter.

Hyppigheten av hvor ofte flåten skal etterses bestemmes i utgangspunktet av produsenten. Om det foreligger nasjonale bestemmelser, eller om regattaarrangører stiller andre krav, skal disse følges. Plastimo og Seago har satt som krav at flåtene skal til service minimum hvert 3. år for at garantien skal opprettholdes.

I enkelte regattaer stiller arrangøren egne krav til når flåten sist skal være godkjent. I disse tilfellene kan det f. eks være at flåten skal være sertifisert i løpet av de seneste 18 mnd. Om du skal være med i en slik regatta vil slike opplysninger komme frem av regattareglementet.

Sjøfartsdirektoratet krever som hovedregel at alle flåter i yrkesbruk skal ha service hvert 2. år, men har forskjellige krav til forskjellige typer fartøy.

Flåteverkstedet vårt har størst kapasitet sent på høsten og på vinteren. Etter medio april og frem til medio september er flåteverkstedet kun unntaksvis operativt for yrkesflåter.

Vi anbefaler derfor at du kontakter oss i god tid før fristen.

NB – For å avklare om det er mulig å sertifisere flåten din på nytt, er det viktig at du kontakter oss før du sender flåten, eller kommer for å levere den. Ut i fra info om produsent, type og alder kan vi da fastslå om det har hensikt å utføre service.

Hva gjøres på en flåteservice?

Uavhengig av produsent er prinsippet for sertifiseringen stort sett den samme. Vi går fort igjennom de forskjellige punktene her.

Alle flåter er pakket i enten en bag eller en container. Det første som gjøres er å sjekke om denne ser hel og fin ut. Bag/container åpnes opp og vi sjekker og demonterer utløserlinen og ser at denne ville fungert i en eventuell nødsituasjon.

Neste trinn er demontering av CO2-flasken, samt kuplinger og slanger til flasken. Kuplinger og slanger inspiseres og byttes ved behov. Pakninger og O-ringer byttes alltid ut, for å sikre at de er tette. CO2-flasken veies for å sjekke om den ligger innenfor grenseverdiene oppgitt av flåteprodusenten.

Flåten tas ut av vakuumposen, som ivaretar 2 funksjoner; den beskytter flåten mot ytre påvirkning og komprimerer flåten, slik at den får plass i bag/container.

Så blåses flåten opp med trykkluft. Kamrene fylles helt til sikkerhetsventilene åpnes. Vi lar flåten stabilisere seg, stenger sikkerhetsventilene, måler trykket, stenger innblåsningsventilene og noterer trykk og klokkeslett på serviceskjemaet. Flåten blir stående med trykk i 2 til 6 timer før vi måler trykket igjen. Trykket i kamrene ligger normalt på 160-190 millibar.

Mens flåten står med trykk gjøres en grundig visuell inspeksjon av flåten for å se at det ikke er noen synlige fysiske skader som kan volde problemer. Samtidig inspiseres alle ventiler for å påse at de er tette.

Parallelt med trykkprøvingen gjør vi en gjennomgang av utstyret som ligger pakket i flåten. Utstyrsnivået i flåtene varierer med modell. Ødelagt utstyr og utstyr som er datomerket (batterier, nødsignaler, osv.) byttes ut. Utstyrsposen vakuumeres og gjøres klar for flåten.

Etter 2 til 6 timer sjekkes trykket i flåten opp mot produsentens fastsatte grenseverdi. Sikkerhetsventilene åpnes, påfyllingsventilene åpnes og flåten tappes og suges tom for luft. Utstyrsposen legges tilbake i flåten og sikres. CO2-flasken med kuplinger monteres. Flåten brettes sammen og legges i vakuumposen som suges tom for luft. Utløsermekanismen monteres og sikres i flåten.

Så legges flåten tilbake i bag eller container, merkes og er klar for nye år på bøljan blå'.

Bestille flåteservice?

Dersom du ønsker flåten din på service – ta kontakt på seatronic@seatronic.no eller ring 69250960 for flåtestasjon i Moss.

Alternativt - ta kontakt på maylene@asvo-skjervoy.no, ring 91171447 eller 77777577 for flåtestasjon på Skjervøy.

NB – For å avklare om det er mulig å sertifisere flåten din på nytt, er det viktig at du kontakter oss før du sender flåten, eller kommer for å levere den. Ut i fra info om produsent, type og alder kan vi da fastslå om det har hensikt å utføre service.