Plastimo

Signalkule sort 31 cm

Varenummer P16185
169,-
inkl. moms
På lager
Kuleformet dagsignal

Produktbeskrivelse

FARTØY TIL ANKERS 
Ankerlys og ankersignal viser at fartøyet er fast i sjøbunnen og derfor ute av stand til å flytte seg. Fartøy som ligger til ankers, skal ha en hvit, rundtlysende ankerlanterne. Fartøy over 50 meter skal ha to ankerlanterner, en forut og en akterut. 
Dagsignalet er en svart kule (ankerkule). Mindre fartøyer som fisker med garn, 
kan også bruke ankerkula.
 Fartøy under 7 meter som ligger utenfor trafikkert farvann, trenger ikke ankerlys. Det kan være fornuftig å sette på refleksstriper slik at andre kan oppdage deg med lyskaster.

IKKE UNDER KOMMANDO 
Et fartøy som av en eller annen uforutsett grunn ikke lenger kan manøvreres skikkelig, for eksempel grunnet feil ved ror eller maskineri, sies å være i en
ikke-under-kommando-situasjon. Slike fartøy skal ha to røde, rundtlysende
lanterner plassert over hverandre. Fartøy under 12 meter trenger ikke 
nødvendigvis å bruke ikke-under-kommando-lys. 
Dagsignalet er to svarte kuler over hverandre.

DYPTGÅENDE FARTØY 
Fartøy som på grunn av sitt dyptgående vanskelig kan avvike fra kursen, skal føre 
tre røde, rundtlysende topplanterner. Dagsignalet er en sylinder.

FROSKEMANN ELLER DYKKER 
Et fartøy som er base for froskemenn eller dykkere, bruker dagsignalflagget A, som 
er blått og hvitt. Større fartøy bruker i tillegg tre signalfigurer loddrett over hverandre: En kule øverst, en kjegle i midten og en kule nederst. Nattsignalet er tre rundtlysende lanterner, der den øverste er rød, den midterste hvit og den nederste rød

Spesifikasjoner