Mayday! Pensumhefte for SRC sertifikat

Varenummer BOK202
398,-
inkl. moms
På lager
Praktisk bruk av VHF.

Produktbeskrivelse

Pensumhefte for SRC sertifikat - Praktisk bruk av VHF.

Som innehaver av et godkjent maritimt VHF apparat, er du en del av det internasjonale maritime nød- og sikkerhetssystemet som kontinuerlig overvåker alle maritime nødfrekvenser. Et moderne VHF apparat gir deg således en sikkerhet på sjøen som mobiltelefoner ikke kan tilby. I tillegg kan du kommunisere gratis med andre fartøy og kystradiostasjoner.
Brukere av et godkjent maritimt VHF-apparat skal ha et Short Range Certifikate (SRC). Tidligere het dette VHF-sertifikat, men pensumet er nå tilpasset internasjonale regler og navnet er endret til SRC. Denne boken dekker pensum til SRC-eksamen. Telenor Maritim Radio er satt til å forvalte ordningen i Norge og utgir ”Mayday” i samarbeid med Skagerrak Forlag.

Mayday er en praktisk oppslagsbok for bruk av maritim VHF. Boken er pedagogisk med en rekke praktiske eksempler. Ved hjelp av QR koder linker boken også til lyd- og filmeksempler. Har derfor mobilen tilgjengelig når du leser.


Fra bokens temaer kan nevenes:

  • Hvordan kommuniserer ved nød?
  • Radio Medico. Hvordan skaffer jeg meg rask legehjelp?
  • Hvordan bruke VHF’en aktivt for å bedre sikkerheten?
  • Hvordan fungerer ”Meld fra hvor du går tjenesten”?
  • Hvordan får jeg høre siste nytt om været?
  • Hvordan ringer jeg hjem når jeg er utenfor mobildekning?
  • VHF vs mobil
  • Årlig sjekk av VHF apparatet?
  • Hvordan får jeg enkelt kontakt med nærmeste båt som jeg ikke vet navnet på?

Som eier av en VHF er det viktig at bruker apparatet regelmessig, ikke bare i nødsituasjoner. Når du får øyne opp for hvor praktisk VHF’en er, vil du helt sikkert bruke den oftere. Da vil du også være bedre rustet til å håndtere VHF’en den dagen en eventuell nødsituasjon oppstår.

Mayday bør ha sin faste plass i båten, slik at du raskt kan slå opp dersom det er noe du lurer på.

Mayday dekker pensum for a ta det internasjonale SRC (Short Range Certificate) sertifikatet.


”Mayday”erstatter den tidligere”VHF-boka”.

Spesifikasjoner