Vi har FRI FRAKT* på alle ordre over 2500kr! Les mer

Sensar Marine - FG godkjent overvåkningssystem for båt

Sensar Marine Båtmonitor med lensevakt er et sensor- og sikkerhetssystem, laget for å gjøre det enkelt å kontinuerlig følge med på de viktigste forholdene om bord.

Sensar Marine overvåker båten din med sensorer som registrerer ulike funksjoner og variabler, og varsler deg på telefonen din:

 • GPS-posisjon
 • GeoFence
 • Batteri, både forbruksbatteri og startbatteri
 • Vannstand i båten
 • Lensepumpe
 • Bevegelse
 • Temperatur i kjøl og luft
 • Turlogg

Kjøp Sensar Marine Båtmonitor med lensevakt

IPx7 vanntett standard

Hele systemet er helt vanntett. Senderen kan naturlig nok ikke overføre under vann, men systemet vil fungere normalt etterpå. 

Til og med kablene er sertifisert til IPx7, hvilke andre andre overvåkingssystemer har det? 

Tilkoblingen til lensepumpen er fylt med silikon for å lage en vanntett forbindelse mellom ledningene. I vannmodulen er elektronikken innkapslet i plast, og i "hovedboksen" er all elektronikk beskyttet med et lag av polymer for å hindre påvirkning fra fuktighet og andre elementer, typisk saltvann og saltkrystaller.

Innebygd SIM og 4G

SIM-modulen er innebygd og administrert av Sensar Marine, noe som sikrer kommunikasjonen mellom Sensar Marine og Sensar Marine Cloud. Dette bidrar til at systemet er FG-godkjent. 

Systemets 4G er den samme som brukes i Tesla Model 3. Systemet støtter flere teleoperatører i hvert land det operer i, for å sikre best mulig 4G-dekning. I Norge brukes både Telenor og Telias nettverk, og tilsvarende i Sverige og Danmark.

Abonnement

Sensar Marine båtmonitor og lensevakt er avhengig av et abonnement, og du kan velge mellom tre unike abonnementer basert på ditt bruksmønster og behov. Abonnementet velges i forbindelse med oppkobling av systemet, og bestilles direkte fra Sensar Marine i appen.

Årlig
Full oversikt over båtens tilstand året rundt. De fleste velger denne, spesielt for å kunne følge med på batterispenningen og temperatur i båten om vinteren. 
Sensar Marine er et FG-godkjent sikrings produkt og oppfyller sporingskravene til forsikringsbransjen. Årlig overvåkning vil kunne gi deg rabatt på eksisterende forsikring hos de fleste forsikringsselskaper. (Kun Norge).

Månedlig
Full oversikt over båtens systemer ved aktive måneder. 
FG-godkjent ved aktive måneder

Funksjoner

GPS-posisjon
Sensar Marine har en integrert GPS-antenne som ved hjelp av alle tilgjengelige satellitter i området gir deg sanntidsinformasjon om båtens posisjon. Du kan hvis ønskelig dele nåværende GPS-posisjon via Google Maps.

GeoFence
GeoFence varsler deg hvis båten forlater området der den ligger, i praksis en virtuell grense rundt båten på ca 100-150 meter. Dette er en helautomatisk funksjon som starter etter at båten har ligget stille i 15 minutter, men kan selvfølgelig deaktiveres (og reaktiveres) i appen.

Batteri
Sensar Marine måler spenning fra 0 til 30V, og støtter 12V og 24V strømsystemer. Du vil bli varslet hvis hhv. startbatteri eller forbruksbatteri går ned på følgende nivåer: 
Varsel batterinivå: 12,2V / 24,4V 
Alarm batterinivået: 11,9V /23,8V

Du kan også sjekke loggen på hhv. start- og bruksbatteri, slik at du kan se spenningen de siste 30 dagene.

Merk at Sensar Marine er designet for å overvåke blybatterier. Systemet kan også kobles til 12V og 24V litium-batterier, men spenningsvarslene er satt til standardnivåene som brukes for å vedlikeholde blybatterier. Dette er planlagt utbedret på fremtidige appoppdateringer, men det er uansett ikke like kritisk med et litium-batteri siden de tåler å lades ut, i motsetning til tradisjonelle bly/syrebatterier.

Vannstand
Sensar Marine måler vannivået i kjølen, kjølsvinet eller lensebrønnen, og sender en advarsel til appen hvis vannstanden når 10 cm, og alarm på SMS ved 14 cm.

Lensepumpe
Sensar Marine overvåker aktiviteten til lensepumpen, og i appen kan man følge med når lensepumpen slås av eller på, og hvor lenge den går. Du velger selv om du vil ha alarmer om lensepumpestatusen i appen.

Bevegelse
Sensar Marine har innebygd et såkalt akselerometer som viser G-krefter. Når båten ligger i ro vises det ca 1g (tyngdekraften), mens når båten er i bevegelse vil man se tydelige utslag i grafen, f.eks ved slag fra bølger. Du vil også se endringer hvis en eller flere fortøyninger slites i dårlig vær. Det er det ikke sikkert du oppdager selv om du har kameradekning om bord. Målområde fra 0 til 8g.

Temperatur
Det er to temperatursensorer på vannstandsmodulen, og de måler temperaturen i hhv. kjølen og i luften. Målenivå er fra -20 °C til 60 °C.

Turlogg
Starter automatisk sporing av turen. Du kan i ettertid se alle båtturene dine visuelt, de lagres på dato og du kan se hastighet og kurs, slag og bevegelser, og tider og passeringer underveis.

Alltid på vakt

Smart Boat One samler inn sensorsdata hvert minutt, og oppdager den en alarmtilstand vil du umiddelbart motta en SMS, og en dataoppdatering i appen. Når båten er i bruk oppdateres appen hvert 4. minutt, og en gang i timen når båten ikke er i bruk.

Smart Boat One har et vedlikeholdsfritt internt batteri som har 40 dagers driftstid. Batteriet lades når båten er i bruk, eller når landstrøm er tilkoblet.

Avarn tyveritjeneste i Norge

Mistenker du at båten er stjålet kan du ringe vakttelefonen (+47 561 26 444) så vil Avarn (tidligere Nokas) ta over ansvaret for å spore og gjenfinne din båt. Merk at dette kun gjelder i Norge.

Oppgraderinger og fremtidig utvidelse

Systemet forberedes hele tiden, programvaren oppgraderes regelmessig med ekstra funksjonalitet, og dette skjer automatisk uten at kundene trenger å gjøre noe.

Systemet er også laget med fremtiden i tankene, det er planer om flere moduler uten å måtte erstatte hovedenheten, samt trådløse enheter.

Montering og oppkobling

Montering av lensevakten

 1. Finn en overflate som er så rett og jevn som mulig til å montere modulen på
 2. Lensevakten monteres vertikalt med kablene stikkende opp.
 3. Plasser lensevakten i nærheten av lensepumpen og så nærme bunn av båten som mulig.

Tilkobling til batteri ( 2 batterier )

 1. Koble den røde kabelen, merket "Consumption/house battery" til den positive (+) polen på forbruksbatteriet.
 2. Koble den lilla kabelen, merket "Starter battery" til den positive (+) polen på startbatteriet.
 3. Koble den sorte kabelen, merket "Ground" til den negative (-) polen på forbruksbatteriet.
 4. Sørg for at den negative polen på batteriene har felles jord.

Dersom du kun ønsker å monitorere ett batteri, plukk ut sikringen fra den lilla kabelen og kveil den sammen.

Koble til lensepumpen ( automatisk lensepumpe)

 1. For å koble Sensar Marine til lensepumpen din, må vi først montere T-kabelen på rett kabel på lensepumpen. Dette gjøre med en forgreningsklemme.
 2. Lensepumper med en elektronisk automatikk eller intern flotør har vanligvis tre kabeler, svart (-), brun/hvit (+) og brun (+).
 3. Lensepumper med en ekstern flotør har vanligvis kun to kabeler, svart (-) og brun eller rød (+).
 4. Den brune kabelen kobles sammen med lensepumpens kabel (som vanligvis er brun og hvit) ved hjelp av en forgreningsklemme for å sammenkoble Sensar Marine med din lensepumpe.

Montering av båtmonitoren

 1. Finn en passende plassering for Sensar Marine båt monitoren, sørg for at det er minimum 8cm ledig plass under der du skal montere enheten, for at kablene ikke skal få knekk. (Ønskelig å plassere midskips eller lengere akter)
  For best mulig GPS og 4G dekning bør enheten ha minst mulig metall komponenter over seg.
 2. Skru fast monteringsbraketten, men ikke sett monitoren fast i braketten ennå.
 3. Koble 5-pinners kontakten fra lensevakten i monitoren.
 4. Koble 4-pinners kontakten til strøm og lensepumpe. 
  Når kablene er koblet på vil LED lyset tennes noen sekunder, dersom lyset ikke tennes, sjekk tilkoblingene.

Systemet er meget enkelt å montere og koble sammen. Start med å finne en egnet plassering for vannmodul, dvs på en vertikal flate i nærheten av lensepumpen. Velg deretter plassering for monteringsbrakett for hovedmodulen – så høyt som mulig for best GPS og 4G signal, med så få metallbeslag og materialer som hindrer radiosignaler som mulig. For stål- og aluminiumsbåter plasser hovedmodulen utvendig.

Dersom avstanden mellom hovedenheten og vannivåmodulen er mer enn 1,5 meter eller avstanden til batteriene er mer enn 2.0 meter, anbefales en skjøteledning/forlengelseskabel.

 • Vannmodul og braketten til hovedmodul kan festes med skruer eller tape, begge deler medfølger, eller Tec7 eller tilsvarende produkt.
 • Monter vannivåmodulen
 • Koble til batteriet eller batteriene.
 • Koble til lensepumpen ved å montere en T-splice ledning på en av ledningene fra lensepumpen, merk at det er litt forskjellig kobling avhengig av om lensepumpen har automatisk/intern nivåbryter eller ekstern.
 • Monter brakett til hovedenheten, og koble til kablene og "klikk" hovedenheten på plass i braketten.
 • Last nes Sensar Marine-appen fra Google Play-butikken eller Apple Ap Store, og følg anvisningene.
 • Sammenkoble enheten ved hjelp av den unik paringskode som du kan lese på kortet i esken eller på selve enheten.

NB: Les de fullstendige monteringsanvisningene før du monterer i din båt.

Sensar Marine Core

Hvis du ikke trenger alle sensorene kan du kanskje klare deg med Sensar Marine Core. Det er i utgangspunktet samme "boks" som Sensar Marine, men uten vann og temperatursensor. Sensar Marine Core har GPS-posisjon, GeoFence, batteriovervåking, bevegelsessensor og turlogg. Du kan kjøpe vannsensor og ettermontere senere, men totalpakken blir da noe dyrere.

FG-godkjent

Sensar Marine har FG-godkjent søk- og gjenfinningssystem som gir rabatt på forsikringspremien og egenandelen hos en rekke selskaper. Noen forsikringsselskaper krever også at du har FG-godkjent søk- og gjenfinningssystem for å forsikre visse typer båter.

Har du flere båter privat eller kommersielt kan du få de inn i samme app

Sensar Marine

Sensar Marine er laget av det norske selskapet Sensar Marine, som er en gjeng gründere, digitale "doers" og båtentusiaster med gode idéer. Sensar Marine har siden lanseringen i 2019 blitt installert i tusenvis av båter, og Sensar Marine samarbeider også med båtbyggere som Hydrolift, Hanse, Viking Boats og Viknes.

Bærekraft er en av Sensar Marines kjerneverdier, og Sensar Marine forlenger levetiden til både båter og båtbatterier. Bra for deg, bra for båten og bra for miljøet.