Vi har FRI FRAKT* på alle ordre over 2500kr! Les mer

Tid for ispropell?

Isfri havn

Skal båten ligge på vannet om vinteren ønsker de aller fleste at den ligger i en isfri havn. I Norge er det ytterst få havneplasser der det aldri legger seg is, og klimaforandringer de siste årene kan skape store forskjeller fra et år til et annet. Heldigvis kan båteiere på relativt enkelt vis sikre seg mot isdannelse rundt båten, så lenge man har tilgang på strøm. Det er flere teknologier i bruk for å løse dette, og Seatronic kan tilby alt fra enkle ispropeller til større bobleanlegg.

 

Ispropell

En ispropell henter «varmt» vann fra bunnen til overflaten og skaper et isfritt område rundt båten, bryggen eller andre områder du ønsker å beskytte. Propellen senkes ned ved hjelp av de medfølgende linene, eller med et eget universalfeste for brygge (monteringsbrakett og rør som selges separat).

Vinkelen på ispropellen kan justeres avhengig av om det ønskes en sirkulær eller ellipseformet åpning i isen. Er det f.eks grunt inn mot land bør vannstrømmen propellen lager rettes mot det grunne området. Vi anbefaler da at båten ligger med baugen utover, og at ispropellen monteres nært denne. Merk at det da ofte skapes en T-formet åpning pga turbulens.

Ta hensyn til lokalt tidevann slik at ispropellen er på grunt vann ved flo, og at den ikke blir liggende på bunnen ved fjære.

Sinkanode

En spesialtilpasset sinkanode er montert på propellakselen og på gitteret til ispropeller fra Kasco. Denne må inspiserers jevnlig, og byttes normalt en gang pr sesong. Avhengig av lokale forhold og saltinnhold i vannet kan det også være fornuftig med en offeranode på beskyttelsesgitteret rundt propellen.

Beskytt brygger og kaianlegg

Ispropellen kan også beskytte brygger og kaianlegg der båtene er tatt på land. Klassiske brygger blir ofte utsatt for trykk- eller løfteskader når is- og vannivå endrer seg, enten det er tidevann, vær- eller vindforhold som har skylden. En ispropell er en billig forsikring her, siden kostnaden ofte kan bli store ved slike skader. Også på et litt større bryggeanlegg kan en isfri buffersone på utsiden redusere faren for skader pga istrykk.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker en vurdering av ditt behov. Les også gjerne mer i brukermanualen du finner på produktsidene. Der kan du også lese om hva som er viktig i forbindelse med jording av en ispropelloppkobling.

Hvilken ispropell skal jeg velge?

Hvor kraftig ispropell du trenger er avhengig av størrelse på båt eller området du trenger å holde isfritt, lufttemperatur og lokale forhold.

Kasco ispropell med 1/2 HK klarer følgende:

Temperatur

Vertikal posisjon

Vinklet posisjon

-1° til -6,5° C

Ø 20 m

9x30,5 m

-7° til -18° C

Ø 15 m

7x18 m

-19° til -29° C

Ø 11 m

7x17 m

Under -29° C

Ø 9 m

6x12 m

Kasco ispropell med 3/4 HK klarer følgende:

Temperatur

Vertikal posisjon

Vinklet posisjon

-1° til -6,5° C

Ø 26 m

11x36,5 m

-7° til -18° C

Ø 21 m

9x24 m

-19° til -29° C

Ø 15 m

9x23 m

Under -29° C

Ø 11 m

7x15 m

Merk! Målene er veiledende og ikke en garanti, og er du i grenseland mellom de to motorstørrelsen anbefaler vi at du går opp i størrelse.

Kasco sin historie strekker seg tilbake til en innovativ marina-bestyrer i Minnesota i 1968 som laget verdens første "de-icer", og er i dag verdensledende på området.

Bobleanlegg

Et bobleanlegg er et effektivt luftesystem som holder både is og groe borte fra havnen ved at det via slanger eller diffusere blåses ut komprimert luft som skaper sirkulasjon i vannet. Fordelen er at det ikker er bevegelige deler eller strømførende enheter i vannet.

VAKE D-icer

VAKE gir deg rimelige bobleanlegg, og benytter kompressorer som sender luftbobler via to luftslanger som henger på 1-1,5 m dyp under båt eller bryggen. Normalmodellen passer for båter med opp til 12 meter vannlinje, mens Plus-modellen passer for opp til 15 meter vannlinje. Se hva vi har på lager av VAKE her.

Kasco Robust-Aire

Kasco bobleanlegg bruker kompressoren for å sende luften til en diffuser som står på bunnen på 2,5 til 15 m dybde. For hver meters dybde vil en diffuser holde et område på 3 meter i diameter isfritt.

Dybde

Isfritt område

Tilsvarer (m2)

2,5 m

Ø 4 m

44 m2

4 m

Ø 12 m

110 m2

6 m

Ø 18 m

250 m2

10 m

Ø 30 m

700 m2

15 m

Ø 45 m

>1,5 mål

Selve kompressoren trenges ikke å plasseres i umiddelbar nærhet til selve bobleanlegget, den kan faktisk plasseres inntil 1,6 km unna. Merk at SureSink slangesettet kjøpes utenomoag 3/8" slangen vi har i standardsortimentet kan brukes på lengder opp til 90 m. Husk bare slangeskjøter hvis du trenger flere 30 m slanger.

Skulle du ha behov for større anlegg med flere diffusere så ta kontakt på e-post eller telefon så kan vi skreddersy en løsning for deg.