Hvorfor trenger du VHF?

Hvorfor trenger du VHF?

Hvorfor trenger du VHF?

Sikkerhet

For de aller fleste som ferdes på sjøen vil VHF være et viktig utstyr for å ivareta sikkerheten. Mange satser på at kommunikasjon med mobil vil skaffe dem hjelp dersom noe skulle skje, men dette er i svært mange situasjoner en falsk trygghet.

Når du ønsker å ivareta din egen sikkerhet på sjøen har VHF noen unike fordeler fremfor mobiltelefon;

  • Med VHF er du alltid innenfor rekkevidde til andre skip eller kystradiostasjoner så lenge du oppholder deg langs kysten eller i kystnære farvann. Mobildekning forsvinner som oftest i kort avstand fra land.
  • Med VHF har du ved å kalle opp en kystradiostasjon tilgang til relevant kompetanse, både informasjon om vær og andre relevante maritime forhold der du befinner deg.
  • Ved personskade eller andre akutte helseproblemer kan du via kystradiostasjon på kort varsel få direkte tilgang til lege.
  • Du kan tilkalle assistanse – for eksempel en redningsskøyte.
  • Og sist men ikke minst – du kan ved å trykke en enkelt knapp sende ut en nødmelding til alle stasjoner innenfor rekkevidde. Den automatiske nødmeldingen vil inneholde din posisjon og identitet.

Andre praktiske fordeler

I tillegg til alle områder knyttet til sikkerheten om bord, har også VHF en rekke praktiske fordeler i det daglige båtbruk.

  • Det sendes maritim værmelding hver tredje time mellom 09-21. I tillegg kan du få værmelding ved behov ved å kalle opp kystradiostasjon.
  • Kystradioen sender ut maritime varsler (navigational warnings) til faste tider. Disse inneholder relevant informasjon for sjøfarende, for eksempel opplysninger om fyrlykter som er ute av drift, arbeid på installasjoner til havs o.l.
  • Du kan på riktige kanaler kalle opp og opprettholde kontakten med andre båter du kjenner i området – for eksempel invitere til middag på kvelden.
  • Via kystradiostasjon kan du «ringe» et vanlig telefonnummer på land. Andre på land kan også nå deg ved å ringe til Kystradiostasjonen (telefonnummer 120).

Ordforklaringer

DSC  (digital selective call) – dette er funksjonen i VHF`en som muliggjør åpen eller lukket kommunikasjon basert på de enkelte fartøys unike ID (se MMSI nummer). Dette er også funksjonen som muliggjør automatisk utsendelse av nødmelding når du trykker på apparatets distress knapp.

MMSI (maritime mobile service identity) – dette er det internasjonale unike 9-sifrede nummer som din radiostasjon/fartøy tildeles når du får lisens. Nummeret programmers inn i alle VHF som har DSC, og dette er ID som sendes ved aktivering av distressknapp på apparatet, sammen med informasjon om din posisjon generert av apparatets egen eller tilkoblet GPS-mottager.

Kallesignal – For eksempel LJ8429, er den identifikasjonen du bruker i det daglige ved vanlige oppkall og kommunikasjon på VHF. Kallesignal tildeles sammen med MMSI-nummer når du får lisens

Hvordan komme i gang?

Du trenger opplæring, lisens og en VHF-radio for å ta del i VHF-nettverket som utgjør trygghet til sjøs og tillatelse til å bruke VHF-radioen, maritimt telefonnummer (MMSI) samt registrering av nødinformasjon.

SRC/VHF-sertifikat

Short Range Certificate (SRC) gir deg all kunnskapen du trenger for fullt utbytte av din VHF-radio. Du lærer hvordan du bruker VHF-radioen og hva du kan bruke den til, herunder bruk ved nød og assistanse, Kystradio sine tjenester og daglig bruk. Eksamen – som enkelt kan tas på nett – gir kunnskap om nødprosedyrer, bruk av nødknapp (DSC) og om hvordan du samhandler med andre for å gjøre sjøen tryggere for alle. Opplæringen tar du enten gjennom Telenor Kystradio sitt webkurs (eksamen inklusive), gjennom skoleundervisning, eller som privatist (bok). Du får SRC/VHF sertifikatet når du er ferdig med webkurs/eksamen. 

VHF-lisens

Med VHF-lisens knyttes et eget maritimt telefonnummer (MMSI) til din VHF-radio. Når uhellet er ute, holder det med ett trykk på nødknappen for å tilkalle hjelp fra Telenor Kystradio og omkringliggende båter. En VHF-lisens er personlig, og gyldig for alle VHFene lisensbetaleren eier. Lisensen er også gyldig for nødpeilersender (unntatt PLB-nødpeilersendere, som er søknadspliktig via NKOM).

Lisensen er påbudt for alle som har VHF-radio om bord.  Dette gir også tilgang til alle de tjenestene Kystradio tilbyr, til glede ikke bare i nød, men også i det daglige. Selve lisensen kan du kjøpe av oss.

VHF-radio

VHF-radioen er utviklet spesielt for bruk på sjøen, tåler vann og sender på egne frekvenser som overvåkes døgnet rundt av Kystradioen og gjennom andre båters lytteplikt. I en nødsituasjon er det ingenting som sikrer deg hjelp så raskt som en registrert VHF-radio med nødknapp (DSC)

Hvilken VHF skal jeg velge?

Håndholdt eller fastmontert?

Håndholdt og fastmontert VHF-radio dekker litt forskjellig bruksområder.

En håndholdt VHF-radio egner seg aller best for kystnær kommunikasjon og bruk i båter hvor det ikke er helt enkelt å få plass til/montere en fastmontert VHF-radio. En håndholdt VHF-radio sender med 5 Watt mens en fastmontert VHF-radio sender med 25 Watt. I tillegg har en fastmontert som oftest en større antenne med høyere plassering i båten. Disse forhold betyr at det er stor forskjell på rekkevidden på håndholdt og fastmontert apparat.

Håndholdte VHF-radioer er vanntette og solide. Enkelte håndholdte VHF-radioer er også utstyrt med DSC og nødknapp (DISTRESS) tilsvarende som på fastmonterte VHF-radioer. Har man håndholdt VHF som hovedapparat anbefaler vi på det sterkeste å kjøpe med DSC. Alle våre fastmonterte VHF-radioer har DSC som standard.

Hvorvidt du bør velge håndholdt eller fastmontert VHF-radio avhenger av fartøyet ditt og hvordan bruksmønsteret ditt vil være; har du en litt større båt, hvor en fastmontert  VHF-radio kan plasseres, og hvor du har mulighet for en grei antenneplassering (så høyt og fritt som mulig), er det desidert best med en fastmontert versjon. Skal du et godt stykke fra land, er det også nødvendig med en fastmontert VHF-radio og god antenneplassering på grunn av behov for mer rekkevidde. Dersom du imidlertid ferdes nær land i  liten åpen båt eller kajakk, hvor installasjon ikke er mulig, er en håndholdt VHF det riktige valget.

Stadig flere velger å ha begge versjoner om bord, og bruker disse om hverandre alt etter bruksbehovet. Eksempelvis er en håndholdt VHF i lettbåten til ungdommen både praktisk og oppdragende. Særlig er det et poeng at større fritidsbåter som ferdes over åpne strekk har en håndholdt VHF som en del av utstyret i en «grab-bag», dersom man må forlate fartøyet i en nødsituasjon og gå i jollen eller redningsflåte.

Fastmonterte VHF’er

Fastmonterte VHF med AIS-mottaker

Det finnes også et stort utvalg av fastmonterte VHFer med innebygget AIS-mottaker. AIS-mottakeren lar deg se andre båter i nærheten i VHFens display, og kalle opp disse direkte.

Fastmonterte VHF med AIS-sender og -mottaker

Mange ønsker i tillegg til å kunne motta AIS-signaler også å sende AIS-signaler. AIS-mottakeren lar deg se andre båter i nærheten i VHFens display, og kalle opp disse direkte, mens en AIS-sender lar andre se deg og kalle deg opp direkte.

Antenner, kabler og plugger

Ved installasjon av antenneanlegg er det viktig å gjøre en nøyaktig og grundig jobb. De fleste tekniske problemer ved faste VHF-installasjoner oppstår på grunn av feil eller mangler i antenneanlegget – som oftest dårlige koblinger. Vær også oppmerksom på at VHF-antenne skal stå frittstående, høyest mulig og i loddrett stilling.

Grundig installasjon og årlig kontroll av antenneanlegget er avgjørende for at VHF’en skal virke som den skal. Husk å gjennomføre radiotest ved å kalle opp kystradiostasjon ved hver sesongstart. Gjenta dette noen ganger i løpet av sesongen, og i forkant av lengre overfarter.

20. februar 2019
Her kan du betale med kort, få faktura, betalingsutsettelse eller avbetaling gjennom Klarna.