Enzytron

Enzytron drivstofftilsetting 500 ml

Varenummer ENZ2
1,349,-
inkl. moms
Få på lager
Enzytroni - forebygger og fjerner dieseldyr. 500 ml.

Produktbeskrivelse

Enzytron er en enzymbasert drivstofftilsetning som idag benyttes innenfor bl.a. skipsfart, veitransport, landbruk og på fritidsbåter. I tillegg til å forebygge og fjerne dieseldyr, bidrar også tilsetningen til bedre drivstofføkonomi. Ingen drivstofftilsetning på markedet kan vise frem lignende referanser og testresultater.

Dieseldyr er en generell betegnelse på de ulike mikroorganismene som kan vokse i diesel, parafin og fyringsolje. Dieseldyrene er helt avhengig av vann for å leve. Vannet er tyngre enn dieselen, og vil samle seg på bunnen av tanken. I dette sjiktet mellom vann og diesel vil organismene leve og formere seg. Etter at biodieselen ble innført har problemene økt fordi denne type diesel er plantebasert, og dermed lettere å bryte ned for mikroorganismene enn tradisjonell diesel.

Det finnes alltid en viss risiko for at du kan få med vann på tanken når du fyller diesel eller gjennom utette drivstofflokk, men det største problemet er nok tilgangen til fuktig luft gjennom tankens luftesystem og kondens pga. temperatursvingninger. Fjernes vannet på tanken vil mikroorganismenes habitat forsvinne. Enzytron fungerer som et dispergerende middel, og vil ved kontinuerlig bruk hindre vannansamling på tanken. Dette vil effektivt hindre vekst av mikroorganismer.

Fjerner dieseldyr - Dersom du allerede er angrepet av dieseldyr er det ikke nok bare å fjerne vannet. Det er viktig å få fjernet slammet som ligger på tanken da dette kan medføre driftsforstyrrelser og motorstans. Enzymene i Enzytron vil bryte ned den organiske massen (dieselslammet) til mikroskopiske partikler som forsvinner ut i forbrenningsprosessen. Det finnes ulike midler som dreper, men ikke fjerner, dieseldyr. Disse midlene inneholder biocider (giftstoffer), som dieseldyrene på sikt kan utvikle resistens mot. Enzytron er ikke et biocid, men består av naturlige enzymer. Dieseldyrene kan derfor ikke utvikle resistens mot behandlingen.

Ved kraftig angrep av dieseldyr
Benytt to drivstofftanker med blandingsforholdet 20 ml pr. 50 liter drivstoff. Deretter to drivstofftanker med blandingsforholdet 10 ml pr. 50 liter drivstoff. Deretter samme blandingsforhold som for forebyggende behandling. Ved moderat forurrensing: Dersom du ikke har hatt spesielle driftsforstyrrelser men, ved kontroll av drivstoffilter, kan se at du har vann og forurensning på tanken; to drivstofftanker med blandingsforholdet 10 ml. pr. 50 liter drivstoff. Deretter samme blandingsforhold som for forebyggende behandling.

Forebyggende behandling

Kontinuerlig bruk med blandingsforholdet 5 ml. pr. 50 liter drivstoff.

Spesifikasjoner