AIS

AIS til kartplottere

Med AIS kan du koble sammen med kartplottere som støtter AIS. En modul kobles til VHF antennen. Viser posisjonen på alle større båter over 300 tonn som har krav om Klasse A sender. Klasse B sendere vises på samme måte.

Hva er AIS?

Automatisk identifikasjonssystem, forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Fartøyer som har utstyr for AIS ombord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs osv. over frekvenser på VHF-båndet. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen sine ansvarsområder.

Rekkevidden varierer, men kan være opp til omkring 40+ nautiske mil.

Les artikkel:

Se og bli sett med AIS

Her kan du betale med kort, få faktura, betalingsutsettelse eller avbetaling gjennom Klarna.